Bestyrelsen

Thin Blue Line Denmark består af en bestyrelse og en netværksgruppe. Bestyrelsen består af 7 nuværende eller fhv. politiansatte, og de forestår den daglige drift af foreningen. 

Foreningen er yderligere,  jf. vedtægterne, ved at danne et uddelingsudvalg. Udvalget skal bestå af 2 politiansatte fra hver kreds i hele Danmark, Færøerne og Grønland. Uddelingsudvalget skal medvirke til at tilbud, støtte og økonomi fordeles ligeligt. 

På sigt skal der åbnes op for, at alvorligt tilskadekomne politiansatte kan ansøge om økonomisk støtte. Denne støtte vil uddelingsudvalget varetage. Der vil først blive mulighed for ansøgning om økonomisk støtte, når foreningens kapital er tilstrækkeligt. Tidspunktet for dette vil bestyrelsen beslutte og udmelde via hjemmesiden, Facebook, Instagram og på generalforsamlingen.

Alle medlemmer af bestyrelsen, netværksgruppen og uddelingsudvalget arbejder gratis for foreningen.

 

Bestyrelsen består i dag af:

Formand: Ole Madsen

Email: ole.m@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk

Næstformand: Allan Beier

Email: allan.b@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk

Kassér: Thorbjørn Nielsen

Email: thorbjorn.n@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk

Bestyrelsesmedlem: Anders Knudsen

Email: anders.k@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk

Bestyrelsesmedlem: Thomas Jensen

Email: thomas.j@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Vestergård

Email: rasmus.v@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk

Bestyrelsesmedlem: Christian Moore

Email: christian.m@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk