Om os

historien bag THIN BLUE LINE

Thin Blue Line Denmark blev stiftet tirsdag den 6. december 2016, samme dag som hundeføreren Jesper Jul på tragisk vis blev dræbt ved Albertslund Politistation. Vi ønskede at hjælpe de efterladte, og det samme gjorde heldigvis et stort antal danskere.

Foreningens arbejde startede dog allerede på mere uformel basis med en indsamling i september 2016, efter to polititjenestemænd i tjeneste blev skudt på Christiania i forbindelse med en anholdelse. Den ene blev skudt i lysken, og var heldigvis udenfor livsfare. Den anden betjent blev skudt i hovedet og det var uvist om han overlevede. Samme betjent stod til, at blive far et par måneder efter.  På kun én måned blev der indsamlet knap 1 mio. kroner, som den 3. oktober 2016 blev overrakt til den  sårede polititjenestemands familie.

Den støtte som befolkningen viste den almene betjent, i sådanne alvorlige situationer, er til stadighed ét af vores største motivationsfaktorer.

“Thin Blue Line” er et begreb, som anvendes verden over, for at vise sin opbakning til politiets ansatte. Der findes ikke en verdensomspændende organisation bag Thin Blue Line, men verden over har lande fortolket og udmøntet begrebet forskelligt.

Thin Blue Line Denmark er, så vidt vides, de eneste i verden, der fungerer som en frivillig forening med et non profit formål. Non profit betyder, at ingen af bestyrelsens medlemmer eller foreningens frivillige får løn for deres arbejde. Al overskud fra foreningens arrangementer eller fra salg af merchandise går ubeskåret til foreningens arbejde.

FORMÅL

Din støtte gør en forskel

Foreningens formål er først og fremmest, at støtte tilskadekomne ansatte i dansk politi og disses pårørende. Støtten yder vi primært via diverse ture, rejser, arrangementer,  økonomisk støtte til behandling, netværksmøder, koncerter, foredrag mv, som alle bygger på fem kerneværdier, der har det fælles formål at skabe

  1. anerkendelse for politifolks indsats
  2. hjælp til selvhjælp via styrket netværk
  3. opmærksomhed på området
  4. dialog og forståelse mellem politifolk og borgerne
  5. økonomisk støtte

Vi ønsker at skabe anerkendelse for den indsats og de ofringer, som politifolk og deres pårørende giver på vegne af samfundet. Udsættes man for en traumatisk oplevelse i forbindelse med tjenesten, er det væsentligt, at man føler indsatsen har været værdsat.

Via de arrangementer, netværksmøder og rejser foreningen iværksætter, ønsker vi at styrke de tilskadekomne politifolks netværk. Dette gør sig i lige så høj grad gældende for de pårørende. Det er vores erfaring, at mødet med ligesindede er værdifuldt for alle parter og fordrer hjælp til selvhjælp.

Foreningen ønsker at skabe opmærksomhed på de udfordringer, som tilskadekomne politi ansatte og deres pårørende står overfor. Er man selv kommet til skade, har man ofte ikke selv overskuddet til at fortælle om det.

Det er vores ønske, at forkorte afstanden mellem politifolk og borgerne. Det vil vi gøre ved at deltage i events hvor vi mødes med borgerne, ligesom vi inviterer borgerene med til vores events. Vi vil derigennem muliggøre dialog og skabe forståelse. For betjentene er det positive møde med borgeren værdifuldt, og for borgerne skaber det tryghed og forståelse, at få indblik i mennesket bag uniformen.

Via indsamlinger yder vi i særlige alvorlige situationer økonomisk støtte til kolleger, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Der ydes også støtte til disses pårørende eller efterladte. I fremtiden skal det som alvorligt tilskadekommen politi ansat, være muligt at ansøge om økonomisk støtte.

Anerkendelse

Vi ønsker at skabe anerkendelse for den indsats og de ofringer, som politifolk og deres pårørende giver på vegne af samfundet. Udsættes man for en traumatisk oplevelse i forbindelse med tjenesten, er det væsentligt, at man føler indsatsen har været værdsat.​

Netværk

Via arrangementer, netværksmøder og rejser foreningen iværksætter, ønsker vi at styrke de tilskadekomne politifolks netværk. Dette gør sig i lige så høj grad gældende for de pårørende. Det er vores erfaring, at mødet med ligesindede er værdifuldt for alle parter.​

Opmærksomhed

Foreningen ønsker, at sætte fokus på de udfordringer som tilskadekomne politiansatte og deres pårørende står overfor. Er man selv kommet til skade, har man ofte ikke selv overskuddet til at fortælle om det.

DIALOG

Et stort ønske er, at forkorte afstanden mellem politifolk og borgerne. Det vil vi gøre ved at invitere begge parter til vores arrangementer, og derved muliggøre dialog og forståelse. Det mener vi også er gavnligt for samfundet.​

INDSAMLING

Via indsamlinger yder vi i særlige situationer økonomisk støtte til kolleger, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Der ydes også støtte til disses pårørende eller efterladte. I fremtiden skal det som alvorligt tilskadekommen politiansat, være muligt at ansøge om økonomisk støtte.

det som driver os
pårørende til politiveteraner

VISION

SKABE STØRRE FORSTÅELSE OG ANERKENDELSE FOR DEN PRIS TILSKADEKOMNE POLITIANSATTE OG DERES PÅRØRENDE BETALER

BYGGE BRO IMELLEM BORGERNE OG POLITIETS ANSATTE

SKABE FOKUS PÅ ARBEJDET TIL GAVN FOR TILSKADEKOMNE POLITIANSATTE

BYGGE BRO IMELLEM BORGERNE OG POLITIETS ANSATTE

Politiveteranernes facebook

Mission

IVÆRKSÆTTE TILTAG DER UNDERSTØTTER ANERKENDELSE AF POLITIFOLKS INDSATS

OPBYGGE NETVÆRK FOR ALVORLIGT TILSKADEKOMNE POLITIANSATTE 

SKABE OPMÆRKSOMHED OM FOR- OG BAGSIDER VED POLITIARBEJDET 

SIKRE AT BORGERNE OG POLITIETS ANSATTE KAN MØDES OG SKABE FÆLLES FORSTÅELSE

STØTTE ALVORLIGT TILSKADEKOMNE  POLITIANSATTE ØKONOMISK

Politibetjent

Værdier

FOKUS PÅ DEN POSITIVE VINKEL

RESPEKT FOR BORGERE, POLITI OG SAMFUND

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE

Thin blue line organisation

Thin Blue Line Denmark består af en bestyrelse, og en netværksgruppe. Bestyrelsen består af 8 nuværende eller fhv. politiansatte, og de forestår den daglige drift af foreningen. Netværksgruppen består af nuværende eller fhv. politiansatte, samt pårørende til ansatte i politiet, som ved diverse arrangementer hjælper til i større eller mindre grad.

Foreningen er yderligere, jf. vedtægterne, ved at danne et uddelingsudvalg. Udvalget skal bestå af 2 politi ansatte, fra hver kreds i hele Danmark, Færøerne og Grønland. Uddelingsudvalget skal medvirke til, at tilbud, støtte og økonomi fordeles ligeligt. 

På sigt skal der åbnes op for, at alvorligt tilskadekomne politi ansatte kan ansøge om økonomisk støtte. Denne støtte vil uddelingsudvalget varetage. Der vil først blive mulighed for ansøgning om økonomisk støtte, når foreningens kapital er tilstrækkeligt. Tidspunktet for dette vil bestyrelsen beslutte, og udmelde via hjemmesiden, Facebook, Instagram og på generalforsamlingen.

Alle medlemmer af bestyrelsen, netværksgruppen og uddelingsudvalget arbejder gratis for foreningen.

OLE MADSEN

Formand

Allan Beier

Næstformand

Thorbjørn Nielsen

Kasserer

Rasmus Vestergaard

Bestyrelsesmedlem

Nicholas Ranfelt

BESTYRELSESMEDLEM

Johnny Fledelius

BESTYRELSESMEDLEM

Lars Christensen

BESTYRELSESMEDLEM

Martin Magnussen

BESTYRELSESMEDLEM

Maja Hornskov

PROJEKTLEDER

MICHAEL MOLIN

PROJEKTLEDER

CHRISTIAN S. HANSEN

PROJEKTLEDER

LARS KALLESØE

PROJEKTLEDER

Kontakt
thin blue line

Brug formularen eller find os på Facebook.