HJÆLP OS MED AT PASSE PÅ DEM, DER PASSER PÅ OS

Thin Blue Line Denmark er en almennyttig forening med det formål at støtte tilskadekomne politibetjente og deres pårørende. Vores arbejde lykkes kun gennem støtte fra betalende medlemmer, samarbejdspartnere, fonde, erhvervsdrivende, donationer og ved politisk opbakning.

"Uden økonomiske midler er det svært, hvis ikke umuligt, at igangsætte og gennemføre nødvendige hjælpeforanstaltninger til vores kollegaer. Politifolkene er alle kommet til skade i tjenesten i bestræbelserne på at hjælpe borgerne. Derfor synes vi, at der ligger en flot symbolik i, at borgerne hjælper tilbage, når politifolkene har brug for det."

Donationer

Vi er godkendt som almennyttig forening efter ligningslovens §8A. Det betyder, at donationer er fradragsberettigede. 

Det kræver minimum 100 donationer årligt på minimum 200 kr. at fastholde godkendelsen som almennyttig forening, så vi har behov for, at der fortsat doneres.  

Klik på et donationsbeløb nedenfor, betal med MobilePay og oplys CPR- eller CVR nummer i besked feltet i MobilePay, så sørger vi for indberetning til SKAT. Vi sletter oplysningerne umiddelbart efter indberetningen.

Du kan få fradrag på donationer op til 16.300 kroner (2020 tal).

Arv og testamente

Ønsker du at testamentere et beløb til foreningen anbefaler vi, at du rådfører dig med en advokat. Vi har vi valgt at indgå et samarbejde med den juridiske virksomhed Mine Arvinger, som hjælper ved støtte gennem arv og testamente. Deres fokus er at give dig fuld tryghed, overblik og klarhed, når det kommer til dine juridiske dokumenter. Alt rådgivning udføres derfor af en uddannet jurist. Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du kan betænke Thin Blue Line Denmark i dit testamente, kan du gratis booke en uforpligtende rådgivningssamtale på deres hjemmeside.

Ved henvendelse hos Mine Arvinger, kan du få oprettet et skræddersyet testamente gratis, når du betænker Thin Blue Line Denmark. Læs mere om oprettelse af testamenter her.

Klager

Thin Blue Line Denmarks indsamlinger er altid anmeldt til Indsamlingsnævnet/Civilstyrelsen, og indsamlingerne sker i overensstemmelse med retningslinjer for god indsamlingsskik.

Eventuelle klager over indsamlinger eller indsamler skal rettes til Indsamlingsnævnet, Adelgade 13, 1304 København K.