Vores arbejde

historien bag THIN BLUE LINE

Thin Blue Line Denmark blev stiftet tirsdag den 6. december 2016. Foreningens arbejde startede dog allerede på mere uformel basis med en indsamling i september 2016, efter en polititjenestemand i tjeneste blev skudt på Christiania i forbindelse med en anholdelse. På kun én måned blev der indsamlet knap 1 mio. kroner, som den 3. oktober 2016 blev overrakt til den hårdt sårede polititjenestemands familie.

“Thin Blue Line” er et begreb, som anvendes verden over. Der findes ikke en verdensomspændende organisation bag Thin Blue Line, men verden over har lande fortolket og udmøntet begrebet forskelligt. I langt de fleste lande har politifolk startet en webshop, hvorfra de sælger ”Thin Blue Line” merchandise dedikeret til det konkrete land. I andre lande fungerer Thin Blue Line udelukkende som en platform på de sociale medier, hvor politifolk forsøger at skabe dialog med befolkningen.

I Thin Blue Line Denmark er vi, så vidt vides, de eneste i verden, der fungerer som en frivillig forening med et non profit formål. Non profit betyder, at ingen af bestyrelsens medlemmer eller foreningens frivillige får løn for deres arbejde. Al overskud fra foreningens arrangementer eller fra salg af merchandise går ubeskåret til foreningens arbejde.

FORMÅL

Din støtte gør en forskel

Foreningens formål er først og fremmest, at støtte tilskadekomne ansatte i dansk politi og disses pårørende. Støtten yder vi primært via diverse ture, rejser, arrangementer, netværksmøder, koncerter, foredrag mv, som alle har det til formål at skabe

  • anerkendelse for politifolks indsats
  • hjælp til selvhjælp via styrket netværk
  • opmærksomhed på området
  • skabe dialog og forståelse mellem politifolk og borgerne
  • yde økonomisk støtte

Vi ønsker at skabe anerkendelse for den indsats og de ofringer, som politifolk og deres pårørende giver på vegne af samfundet. Udsættes man for en traumatisk oplevelse i forbindelse med tjenesten, er det væsentligt, at man føler indsatsen har været værdsat.

Via de arrangementer, netværksmøder og rejser foreningen iværksætter, ønsker vi at styrke de tilskadekomne politifolks netværk. Dette gør sig i lige så høj grad gældende for de pårørende. Det er vores erfaring, at mødet med ligesindede er værdifuldt for alle parter og fordrer hjælp til selvhjælp.

Foreningen ønsker at sætte fokus på de udfordringer som tilskadekomne politiansatte og deres pårørende står overfor. Er man selv kommet til skade, har man ofte ikke selv overskuddet til at fortælle om det.

Det er vores ønske, at forkorte afstanden mellem politifolk og borgerne. Det vil vi gøre ved at invitere begge parter til vores arrangementer, og derved muliggøre dialog og forståelse. Det mener vi også er gavnligt for samfundet.

Via indsamlinger yder vi i særlige situationer økonomisk støtte til kolleger, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Der ydes også støtte til disses pårørende eller efterladte. I fremtiden skal det som alvorligt tilskadekommen politiansat, være muligt at ansøge om økonomisk støtte.

Anerkendelse

Vi ønsker at skabe anerkendelse for den indsats og de ofringer, som politifolk og deres pårørende giver på vegne af samfundet. Udsættes man for en traumatisk oplevelse i forbindelse med tjenesten, er det væsentligt, at man føler indsatsen har været værdsat.​

Netværk

Via arrangementer, netværksmøder og rejser foreningen iværksætter, ønsker vi at styrke de tilskadekomne politifolks netværk. Dette gør sig i lige så høj grad gældende for de pårørende. Det er vores erfaring, at mødet med ligesindede er værdifuldt for alle parter.​

Opmærksomhed

Foreningen ønsker, at sætte fokus på de udfordringer som tilskadekomne politiansatte og deres pårørende står overfor. Er man selv kommet til skade, har man ofte ikke selv overskuddet til at fortælle om det.

DIALOG

Et stort ønske er, at forkorte afstanden mellem politifolk og borgerne. Det vil vi gøre ved at invitere begge parter til vores arrangementer, og derved muliggøre dialog og forståelse. Det mener vi også er gavnligt for samfundet.​

INDSAMLING

Via indsamlinger yder vi i særlige situationer økonomisk støtte til kolleger, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Der ydes også støtte til disses pårørende eller efterladte. I fremtiden skal det som alvorligt tilskadekommen politiansat, være muligt at ansøge om økonomisk støtte.

det som driver os
billede 8

VISION

At skabe forståelse og vise borgernes anerkendelse til alle ansatte i dansk politi, samt yde støtte til alvorligt tilskadekomne politiansatte

Billede 1

Mission

At hjælp til selvhjælp via styrket netværk for alvorligt tilskadekomne politiansatte

At støtte tilskadekomne alvorligt politiansatte økonomisk

At skabe opmærksomhed om for- og bagsider ved politiarbejdet

At sikre at borgerne har et medie hvor de kan vise deres støtte

Test

Værdier

Fokus på den positive vinkel

Respekt for borgere, politi og samfund

Sammen står vi stærkere

Thin blue line organisation

Thin Blue Line Denmark består af en bestyrelse, og en netværksgruppe. Bestyrelsen består af 8 nuværende eller fhv. politiansatte, og de forestår den daglige drift af foreningen. Netværksgruppen består af nuværende eller fhv. politiansatte, som ved diverse arrangementer hjælper til i større eller mindre grad.

Foreningen er yderligere, jf. vedtægterne, ved at danne et uddelingsudvalg. Udvalget skal bestå af 2 politiansatte, fra hver kreds i hele Danmark, Færøerne og Grønland. Uddelingsudvalget skal medvirke til, at tilbud, støtte og økonomi fordeles ligeligt. 

På sigt skal der åbnes op for, at alvorligt tilskadekomne politiansatte kan ansøge om økonomisk støtte. Denne støtte vil uddelingsudvalget varetage. Der vil først blive mulighed for ansøgning om økonomisk støtte, når foreningens kapital er tilstrækkeligt. Tidspunktet for dette vil bestyrelsen beslutte, og udmelde via hjemmesiden, Facebook, Instagram og på generalforsamlingen.

Alle medlemmer af bestyrelsen, netværksgruppen og uddelingsudvalget arbejder gratis for foreningen.

OLE MADSEN

Formand

Allan Beier

Næstformand

Thorbjørn Nielsen

Kasserer

Rasmus Vestergaard

BESTYRELSESMEDLEM

NICHOLAS RANFELT

Bestyrelsesmedlem

LARS CHRISTENSEN

BESTYRELSESMEDLEM

JOHNNY FLEDELIUS

BESTYRELSESMEDLEM

MARTIN MAGNUSSEN

BESTYRELSESMEDLEM

Ressourcepersoner

Maja hornskov

projektleder

Sussi Hollensted

projektleder

anne cathrine k. jensen

projektleder

Linda Juhl

projektleder

michael molin

projektleder

christian s. hansen

projektleder

lars kallesøe

projektleder

Citat fra formanden

“Da min politikollega i august 2016 blev skudt i hovedet på Christiania, var hans kone højgravid. Jeg var selv kort forinden blevet far, og var her tæt på at miste min søn ved fødslen. Derfor kunne jeg ikke bære tanken om, at konen måske skulle noget lignende igennem alene – samtidigt med at hendes mand måske ikke overlevede. En ubærlig tanke. Beslutningen om at gøre noget, lå ligefor, og jeg startede en indsamling til fordel for familien. 

I tiden efter var jeg i kontakt med mange tilskadekomne og sygepensionerede kollegaer. Det var rystende, at erfare hvor skidt de havde det, og hvor alene de følte sig. Det er mennesker der har betalt den højeste pris, for at passe på os alle sammen.

Vi ønsker med foreningen, at give disse tilskadekomne politifolk og deres pårørende en velfortjent stemme i samfundet”.

 

Ole Madsen - Formand Thin Blue Line Denmark

Kontakt
thin blue line

Brug formularen eller find os på Facebook.