fbpx

historien bag THIN BLUE LINE

Thin Blue Line Denmark blev stiftet tirsdag den 6. december 2016. Foreningens arbejde startede dog allerede på mere uformel basis med en indsamling i september 2016, efter en polititjenestemand i tjeneste blev skudt på Christiania i forbindelse med en anholdelse. På kun én måned blev der indsamlet knap 1 mio. kroner, som den 3. oktober 2016 blev overrakt til den hårdt sårede polititjenestemands familie.

“Thin Blue Line” er et begreb, som anvendes verden over. Der findes ikke en verdensomspændende organisation bag Thin Blue Line, men verden over har lande fortolket og udmøntet begrebet forskelligt. I langt de fleste lande har politifolk startet en webshop, hvorfra de sælger ”Thin Blue Line” merchandise dedikeret til det konkrete land. I andre lande fungerer Thin Blue Line udelukkende som en platform på de sociale medier, hvor politifolk forsøger at skabe forståelse og dialog med befolkningen .

I Thin Blue Line Denmark er vi, så vidt vides, de eneste i verden, der fungerer som en frivillig forening med et non profit formål. Non profit betyder, at al overskud fra foreningens arrangementer eller fra salg af merchandise går ubeskåret til foreningens arbejde. I år 2021 kom Thin Blue Line Denmark med i den nye finanslov, hvilket betyder, at vi årligt støttes med 1 million kroner fra staten. Det er vi taknemmelige for, da vores fortsatte arbejde er afhængigt af støtte.

FORMÅL

Din støtte gør en forskel

Foreningens formål er først og fremmest at støtte tilskadekomne ansatte i dansk politi og disses pårørende. Støtten yder vi primært via diverse ture, rejser, arrangementer, netværksmøder, koncerter, foredrag mv, som alle har det til formål at skabe:

  • anerkendelse for politifolks indsats
  • hjælp til selvhjælp via styrket netværk
  • opmærksomhed på området
  • dialog og forståelse mellem politifolk og borgerne
  • yde økonomisk støtte

Vi ønsker at skabe anerkendelse for den indsats og de ofringer, som politifolk og deres pårørende giver på vegne af samfundet. Udsættes man for en traumatisk oplevelse i forbindelse med tjenesten, er det væsentligt, at man føler, at indsatsen har været værdsat.

Via de arrangementer, netværksmøder og rejser foreningen iværksætter, ønsker vi at styrke de tilskadekomne politifolks netværk. Dette gør sig i lige så høj grad gældende for de pårørende. Det er vores erfaring, at mødet med ligesindede er værdifuldt for alle parter og fordrer hjælp til selvhjælp.

Foreningen ønsker at sætte fokus på de udfordringer, som tilskadekomne politiansatte og deres pårørende står overfor. Er man selv kommet til skade, har man ofte ikke selv overskuddet til at fortælle om det.

Det er vores ønske at forkorte afstanden mellem politifolk og borgerne. Det vil vi gøre ved at invitere begge parter til vores arrangementer og derved muliggøre dialog og forståelse. Det mener vi også er gavnligt for samfundet.

Via indsamlinger yder vi i særlige situationer økonomisk støtte til kollegaer, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Der ydes også støtte til disses pårørende eller efterladte. I fremtiden skal det som alvorligt tilskadekommen politiansat være muligt at ansøge om økonomisk støtte.

Anerkendelse

Vi ønsker at skabe anerkendelse for den indsats og de ofringer, som politifolk og deres pårørende giver på vegne af samfundet. Udsættes man for en traumatisk oplevelse i forbindelse med tjenesten, er det væsentligt, at man føler indsatsen har været værdsat.​

Netværk

Via de aktiviteter, netværksmøder og rejser, som foreningen iværksætter, ønsker vi at styrke de tilskadekomne politifolks netværk. Dette gør sig i lige så høj grad gældende for de pårørende. Det er vores erfaring, at mødet med ligesindede er værdifuldt for alle parter.​

Opmærksomhed

Foreningen ønsker at sætte fokus på de udfordringer som tilskadekomne politiansatte og deres pårørende står overfor. Er man selv kommet til skade, har man ofte ikke selv overskuddet til at fortælle om det.

DIALOG

Et stort ønske er at forkorte afstanden mellem politifolk og borgerne. Det vil vi gøre ved at invitere begge parter til vores arrangementer og derved muliggøre dialog og forståelse. Det mener vi også er gavnligt for samfundet.

INDSAMLING

Via indsamlinger yder vi i særlige situationer økonomisk støtte til kolleger, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Der ydes også støtte til disses pårørende eller efterladte. I fremtiden skal det som alvorligt tilskadekommen politiansat være muligt at ansøge om økonomisk støtte.

det som driver os
billede 8

VISION

At skabe forståelse og vise borgernes anerkendelse til alle ansatte i dansk politi samt yde støtte til alvorligt tilskadekomne politiansatte

Billede 1

Mission

At hjælpe til selvhjælp via styrket netværk for alvorligt tilskadekomne politiansatte.

At støtte alvorligt tilskadekomne politiansatte økonomisk.

At sikre at borgerne har et medie, hvor de kan vise deres støtte

Test

Værdier

Fokus på den positive vinkel

Respekt for borgere, politi og samfund

Sammen står vi stærkere

Thin blue line organisation

Thin Blue Line Denmark består af en bestyrelse, et antal projektledere samt en større gruppe af kredsambassadører.

Bestyrelsen består af 8 nuværende eller fhv. ansatte i politiet, og de forestår den daglige drift af foreningen.

Projektlederne består af frivillige, som med deres forskellige kompetencer ønsker at gøre en forskel for tilskadekomne ansatte i politiet og deres pårørende.

Kredsambassadørerne er nuværende eller forhenværende ansatte i politiet, som bor i hele landet, på Færøerne og i Grønland. Deres primære funktion er, at gøre opmærksom på kollegaer eller pårørende, som måtte have behov for hjælp. Derudover skal kredsambassadørerne være med til at fordele foreningens støtte og hjælp ligeligt til alle der måtte have behov.   

Alle medlemmer af bestyrelsen, netværksgruppen og uddelingsudvalget arbejder gratis for foreningen. Formandsposten modtager et månedligt honorar på 5.000 kr. 

Idet vi alle arbejder for foreningen i vores fritid, arbejder bestyrelsen deslige på, at der på sigt kan ansættes en daglig leder af foreningen, så vi i fremtiden kan favne bredere og hjælpe flere. Det, at Thin Blue Line Denmark fra år 2021 er kommet med i Finansloven er med til at gøre, at dette kan blive en realitet.

Vores arbejde igennem de seneste år, har desværre afdækket et stort behov blandt tilskadekomne, sygepensionerede og pårørende til ansatte i politiet.

Bestyrelse

OLE MADSEN

Formand

Allan Beier

Næstformand

Steffen Kristensen

Bogholder

Magnus Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Vestergaard

BESTYRELSESMEDLEM

NICHOLAS RANFELT

Bestyrelsesmedlem

LARS CHRISTENSEN

BESTYRELSESMEDLEM

JOHNNY FLEDELIUS

BESTYRELSESMEDLEM

MARTIN MAGNUSSEN

BESTYRELSESMEDLEM

Projektledere

Maja hornskov

projektleder

Sussi Hollensted

projektleder

anne cathrine k. jensen

projektleder

Linda Juhl

projektleder

michael molin

projektleder

christian s. hansen

projektleder

lars kallesøe

projektleder

Jan Schultz Larsen

projektleder

Citat fra formanden

“Da min politikollega i august 2016 blev skudt i hovedet på Christiania, var hans kone højgravid. Jeg var selv kort forinden blevet far, og var her tæt på at miste min søn ved fødslen. Derfor kunne jeg ikke bære tanken om, at konen måske skulle noget lignende igennem alene – samtidigt med at hendes mand måske ikke overlevede. En ubærlig tanke. Beslutningen om at gøre noget, lå ligefor, og jeg startede en indsamling til fordel for familien. 

I tiden efter var jeg i kontakt med mange tilskadekomne og sygepensionerede kollegaer. Det var rystende, at erfare hvor skidt de havde det, og hvor alene de følte sig. Det er mennesker der har betalt den højeste pris, for at passe på os alle sammen.

Vi ønsker med foreningen, at give disse tilskadekomne politifolk og deres pårørende en velfortjent stemme i samfundet”.

 

Ole Madsen - Formand Thin Blue Line Denmark

Kontakt
thin blue line

Brug formularen eller find os på Facebook.