Er du blevet ringet op?

Er du eller din virksomhed blevet kontaktet angående månedlig støtte?

Hvis ja, skyldes det, at Thin Blue Line Denmark i øjeblikket ringer til potentielle støtter for at spørge, om de vil være Politivenner, vores månedlige støttefællesskab. 

Hvis du ikke allerede støtter os, og vi har ringet til dig, kan det være, fordi du har angivet i en online quiz, at du ville være interesseret i vores sag, og gerne vil have mere information om muligheden for at blive bidragsyder af Thin Blue Line Denmarks arbejde. 

Thin Blue Line Denmark samarbejder med telemarketingfirmaet All Ears Telemarketing*. 

Vi ringer, fordi det gør en forskel. Arbejdet hos Thin Blue Line Denmark er fuldstændigt afhængigt af bidrag fra enkeltpersoner og virksomheder, og vi stræber efter at indsamle bidrag så omkostningseffektivt som muligt, så så mange penge som muligt kan anvendes til forskellige projekter, støtte og rådgivning til tilskadekomne politibetjente og deres pårørende. 

Er det sikkert? 

For at tilmelde dit bidrag til MobilePay skal vi bruge dit telefonnummer, og du skal selv godkende bidraget. For at skabe tryghed om denne måde at arbejde på har vores brancheforening, ISOBRO, udsendt en pressemeddelelse sammen med PBS og Finansrådet.

Se pressemeddelelse fra ISOBRO og Finansrådet på ISOBROs hjemmeside

Kan oplysningerne misbruges? 

Oplysningerne kan ikke misbruges til at hæve penge fra din konto. Pengeinstituttet er garant for, at det kun er kontoindehaveren, der kan hæve penge. Thin Blue Line Denmark bruger oplysningerne til at tilmelde dit bidrag til MobilePay.

Hvem kan du kontakte? 

Hvis du har spørgsmål om MobilePay, sikkerhed eller andet relateret til det ovenstående, er du velkommen til at skrive til forening@thinblueline.dk

*All Ears Telemarketing er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger og træner personer med synshandicap inden for telemarketing og kundeservice. 

Læs mere på www.all-ears.dk

//Sammen står vi stærkere//