Vi er på finansloven

VI ER KOMMET PÅ FINANSLOVEN

Foreningen for politiveteraner, Thin Blue Line Denmark er i den netop indgået finanslovsaftale blevet støttet med 5 millioner kr. i 2024 og ligeledes 5 millioner kr. i 2025.

Afspil video

Foreningens formand, Allan Beier, udtaler:

”Det er med stor glæde og ydmyghed at Thin Blue Line Denmark modtager nyheden om finanslovs støtten. Vi er stolte og beæret over den støtte som vi modtager på finansloven. Det er samtidig også et udtryk for, at man på det politiske niveau anerkender vores arbejde med at understøtte og hjælpe politibetjente, der har været nød til at forlade politiet som følge af belastningsreaktioner, samt deres pårørende.

Med pengene, kan vi nå meget længere og bredere ud end vi gør i dag. Vi vil kunne hjælpe mange flere af vores tidligere kolleger i politiet og vi ville kunne gøre nytte og gavn hvor der er et stort behov.”

Pengene er tiltænkt tre spor:

  • En national udbredelse af foreningens og dens virke. Herunder også på Grønland og Færøerne
  • Afdækning af mørketal blandt tidligere politifolk med belastningsreaktioner som følge af deres politivirke
  • Etablering af et netværk af psykologer og andre behandlere der kan understøtte tidligere politifolk med belastningsreaktioner

Allan Beier fortsætter:

”Politi-veteran sagen har i nogen grad været overset i en hel del år. Det er først indenfor de sidste 5 år, at vi som samfund er blevet opmærksom på de vilkår syge betjente er under når de må forlade politiet. Vi i Thin Blue Line Denmark, ser os selv om dem der kan hjælpe og støtte vores tidligere kollegaer og med den tildelte støtte på finansloven, anser jeg, at politikkerne ser det på samme måde.

Politiet og forsvaret har den opgave i vores samfund, at de skal sikre og forsvare Danmark og danskerne. Det gør de i en militær og i en civil kontekst. Derved adskiller vi os fra andre der kan komme til skade på deres arbejde.

Forskellen på veteraner fra politiet og forsvaret er, at der i forsvaret er livslange programmer og støtte til soldaterveteranerne hvor politiveteranerne er overladt til sig selv om de kommunale tilbud efter sygdom og afsked.

Det er den forskel, som politikkerne nu har taget initiativ til at løse med støtten til Thin Blue Line Denmark.”

Finanslovsstøtten tildeles med opbakning fra en lang række partier på Christiansborg.

”På vegne af foreningen og de politiveteraner vi hjælper hver eneste dag, vil jeg gerne sende en dybtfølt tak til alle partierne på Christiansborg, der har bakket op om aftalen og at støtte Thin Blue Line Denmarks projekt. Støtten lander et sted hvor der er brug for den og det glæder mig, at vi med støtten kan skrue væsentligt op for vores hjælp.”

slutter Allan Beier.