Persondatapolitik

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Thin Blue Line Denmark

CVR: 38205277

Dato for vores seneste ajourføring af dokumentet: 02-11-2018.

PERSONDATA FORORDNINGEN

Persondataforordningen er vedtaget i EU for at beskytte de mange personlige data, som er registreret i private og offentlige registre. Den tilhørende meget omfattende lovgivning i form af love, betænkninger og vejledninger omkring Persondataforordningen betyder i overskrifter følgende for Thin Blue Line Denmark.

 1. Krav om grundig dokumentation af dataopbevaring og behandling
 2. Krav om dokumentation for behandlingsgrundlag (samtykke/lovgrundlag)
 3. Krav om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger
 4. Krav om skriftlige databehandleraftaler
 5. Data må ikke opbevares længere end nødvendigt
 6. Brud på persondatasikkerhed skal indberettes til Datatilsynet
 7. Registrerede har ret til:
 • indsigt om registrerede oplysninger,
 • ret til at få rettet forkerte oplysninger,
 • ret til at få slettet oplysninger.

HVAD ER PERSONDATA?

Persondata er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Eksempler på persondata:

 • Navn, adresse, telefonnummer
 • Billeder af genkendelige personer
 • IP-adresser
 • Helbredsoplysninger
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Seksuel orientering
 • Etnisk oprindelse

KOMMUNIKATION OG HVORFOR?

Vi behandler persondata for at kunne kommunikere med vores medlemmer (fx indkaldelse til generalforsamling), opkræve kontingent, administrere vores eksterne relationer og kunne godtgøre indsamlinger overfor relevante myndigheder.

På medlemmer gemmer vi oplysninger om navn, mailadresse, telefonnummer, adresse og betalingsoplysninger (alene vedrørende kontingent). Derudover kan man vælge at oplyse fødselsdato.

På bestyrelsesmedlemmer gemmer vi navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og telefonnummer.

På medlemmer, som betaler deres kontingent via Sprogforbundet, gemmer vi desuden cpr-nummer.

Vi gemmer navn, mailadresse og telefonnummer på eksterne relationer og frivillige.

Derudover gemmer vi billedmateriale.

På støttede personer gemmer vi desuden bankoplysninger.

Vi videregiver almindelige personoplysninger om medlemmer, frivillige, eksterne relationer og bestyrelsesmedlemmer, når vi har en legitim interesse eller skal overholde lovgivning.

OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer indtil medlemskabets ophør.

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på eksterne relationer og frivillige i tre år, hvorefter vi gennemgår og vurderer om de stadig er relevante.

Vi gemmer udbetalingsoplysninger på støttede i op til fem år.

Alle berørte parter kan henvende sig og bede om at få oplyst hvilke oplysninger vi har på dem, samt bede om at få eventuelle oplysninger slettet – medmindre det strider mod lovgivning eller regnskabspraksis. Kontakt foreningens dataansvarlige.

Alle personoplysninger opbevares sikkert. For medlemmer gennem Foreningsadministrator som databehandler og for øvrige på google.drev. Kun bestyrelsesmedlemmer har adgang til de omtalte konti, som er beskyttet med kode.

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Foreningens dataansvarlige er bestyrelsesmedlem Rasmus Schack Vestergaard, han kan kontaktes på rasmus.v@thethinblueline.dk.

Vi har databehandleraftale med foreningsadministrator, som kan ses her.

Vi har databehandleraftale med Online Fundrasing, som kan ses her.