THIN BLUE LINE STØTTER POLITIVETERANERNE

En politiveteran er en sygepensioneret betjent, som grundet alvorlig psykisk eller fysisk tilskadekomst er afskediget fra politiet. Politiveteranerne har i mange år været en overset gruppe, og som har et stort behov for øget støtte og hjælp. 

Politiveteranerne forsøger internt at støtte andre politifolk, der har pådraget sig fysiske eller psykiske arbejdsskader, samt deres pårørende. Støtten består af socialt samvær og støtte, samt diverse arrangementer.

VETERANERNE

politiveteranerne

Politiveteranernes baggrund og historie​

Foreningen blev stiftet i 2009 af en gruppe aktive og pensionerede politifolk, som mente, at der var behov for at kunne samle og støtte sygepensionerede politiansatte og deres pårørende, samt at kunne støtte politiansatte, som er i sygdomsforløb.  

Det var hensigten, at denne støtte skulle omfatte omsorg og støtte for den enkelte og dennes familie og IKKE at skulle vejlede om juridiske aspekter, pensionsforhold eller på andre punkter, som fagprofessionelle allerede var i gang med at vejlede om. Det var vigtigt for os, at vi netop ikke skulle være med til at forvirre den enkelte i forhold til en evt. sagsbehandling, men kun at skulle yde menneskelig og social støtte for den enkelte.

Vi vidste, at der var flere sygepensionerede politiansatte, som havde et ønske om at få etableret kontakt til kolleger og deres familier, som også havde været igennem en svær tid under deres sygesag og ikke mindst efter de var blevet afskediget eller pensioneret.

Foreningens hovedaktiviter har siden opstarten hovedsagligt været planlægning og afholdelse af sociale arrangementer. 

Foreningen har ingen begrænsninger for medlemskab, da både aktive og ikke aktive politiansatte, samt deres pårørende kan optages som medlemmer. Enhver der ønsker optagelse i foreningen kan optages – dog kan støttemedlemmer ikke få stemmeret eller blive valgbare. 

Vores fremtidsvision er også at foreningen får større almen fokus, således at sygepensionerede politifolk sidestilles med forsvarets veteraner, der har været udsendt i krigsområder, således at der bliver ydet økonomisk støtte til netop denne forenings målgruppe. Det er vores antagelse, at politifolk i aktiv tjeneste i mange situationer påvirkes i samme grad, som soldater i krigsområder. Eftervirkninger efter 18. maj 1993 er oplagt eksempel.

Bliv en del af Politiveteranerne

Er du selv sygepensioneret politibetjent, kan du blive medlem af foreningen ved at kontakte dem via Politiveteranerne.dk

Dette vil give adgang til Politiveteranernes arrangementer samt Politiveteranernes lukkede og hemmelige Facebooksider.

DU ER IKKE ALENE

Meld dig ind i én af Politiveteranernes Facebook grupper.

pårørende til politiveteraner

Pårørendegruppen

(lukket gruppe)

En gruppe kun for pårørende til såvel aktive politifolk og politifolk, der er afskediget pga. sygdom.

Læs mere om gruppen.

Politiveteranernes facebook

Politiveteranerne

(lukket gruppe)

En gruppe for aktive og sygemeldte politifolk. Derudover kan andre faggrupper og personer søge om optagelse i denne gruppe.

Læs mere om gruppen.

Politibetjent

Politiveteranerne

(hemmelig gruppe)

En hemmelige gruppe, der ikke kan søges på Facebook. Gruppen er kun for politifolk, der er afgået fra tjenesten pga. sygdom, såvel fysisk som psykisk.

Klik her for at blive medlem.

Politiveteranernes organisation

Organisationen i dag er en frivillig forening, som bestyres af sygepensionerede politifolk. 

LEIF VOIGT

Formand

Allan Ponti

Næstformand

Jan Enghoff

Kasserer

Christian Harre

Bestyrelsesmedlem

Jens Jørn Jensen

Sekretær

Når du bliver sygemeldt

Når man bliver sygemeldt fra Politiet, sidder man ofte tilbage med en tomhed og en magtesløshed. Man ved ikke hvor man skal starte, og ofte mangler man energien til overhovedet at gå i gang. Derfor har Politiveteranerne besluttet sig for at prøve at hjælpe disse. Politiveteranerne har en del erfaring i sygdomsforløb inden for politiet.

VIGTIGT: Dette skal du huske at gøre

Anmeld din sygemelding som en arbejdsskade. Din lokale politiforening eller talsmand skal bistå dig med dette

Gå med det samme til egen læge og få lægen til at sygemelde dig. Beskriv din årsag til sygemeldingen grundigt overfor din læge. Nævn herunder også hvilke symptomer, du har.   

Hvis du skal sygemeldes skal du:

  1. Bede lægen om at sende din sygemelding til din personalechef på dit tjenestested.
  2. Anmode Politiforbundet om at komme på Arbejdsmedicinsk Klinik. Det er kun udtalelser fra en psykolog på Arbejdsmedicinsk Klinik der gør sig gældende i sagen.
  3. Du skal også henvises til en Psykiater, igen via Politiforbundet
  4. Kontakt til Politiforbundet skal helst ske på mail, så du har dokumentation.
  5. Du skal have bistand til din sag og den får du gennem FTF-A, der sidder nogle gode socialrådgivere der, som kender til systemet. Du har betalt til FTF-A gennem din kontingent
    Tage kontakt til Rigspolitiets Støtte og Rådgivningsenhed.

“Støtte- og Rådgivningsenhedens opgaver inkluderer at levere støtte og rådgivning samt omsorg til alvorligt (fysisk og psykisk) tilskadekomne ansatte i dansk politi. Vores kompetencer omfatter (ikke udtømmende): hjælp til samtaler med kommune, sundhedsvæsen, arbejdsgiver og andre interessenter. Hjælp til overblik omkring erstatningssager, arbejdsskadesager, sygesager. Hjælp til tolkning af skrivelser fra forskellige aktører, herunder kommune, sundhedsvæsen, arbejdsgiver, tillidsværket. Praktisk hjælp til pårørende i akutfasen. Ledelsesstøtte til politikredsen i forhold til håndtering af sager med alvorlig tilskadekomst. Hjælp til outplacement– dvs. hjælp til tolkning af politifaglige kompetencer til den civile verden og assistance til udarbejdelse af CV og ansøgninger, samtintroduktion til networking. Enheden har herudover et meget tæt samarbejde med Rigspolitiets Psykologtjeneste.
Enheden råder over ansatte med kompetencer indenfor juridisk sagsbehandling, sygesagsbehandling og arbejdsskadesagsbehandling samtpersonale med bred erfaring indenfor kommunal- og sundhedsfaglig  sagsbehandling og praktisk håndtering af alvorligt fysisk og psykisk tilskadekomne i alle faser.”

SYMPTOMER DU SKAL VÆRE OBS PÅ

GODE RÅD

Kontakt politiveteranerne

Brug formularen eller find os på Facebook.